El Fangar i Platja de la Marquesa és una zona humida que inclou la fletxa litoral de la punta del Fangar, la platja de la Marquesa i la badia del Fangar. Foto cortesia de: Montse Castellà Cantautora

Mundo Virtual